Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) na platformie ePUAP:

epuap.gov.pl

Na platformie ePUAP kliknij na listę wszystkich usług "Lista spraw", dalej na "Inne klasyfikacje", według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto, gminę lub jednostkę i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

 

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza [ESP] –  to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 08:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wiesława Gajewska
Ilość wyświetleń: 1467
28 kwietnia 2015 08:31 (Wiesława Gajewska) - Zmiana treści zakładki.
28 kwietnia 2015 08:08 (Wiesława Gajewska) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::