Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie, będzie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , nazywanej potocznie „Rodzina 500+”.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać drogą elektroniczną ze stron internetowych: BIP MGOPS Janikowo i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie ul. Miła 11, p. 6.

 

 Wniosek 500+

Załącznik 1.doc

Załącznik 2.doc

Załącznik 3.doc

ustawa_z_dnia_11_lutego_2016_r_o_pomocy_panstwa_w_wychowywaniu_dzieci.pdf

rozporzadzenie_ministra_rodziny_pracy_i_polityki_spolecznej_z_dnia_18_lutego_2016_r_w_sprawie_sposobu_i_trybu_postepowania_w_sprawach_o_swiadczenie_wychowawcze.pdf

informator.pdf

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2016 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wiesława Gajewska
Ilość wyświetleń: 1776
18 marca 2016 14:41 Wiesława Gajewska - Zmiana treści zakładki.
18 marca 2016 14:38 Wiesława Gajewska - Zmiana treści zakładki.
18 marca 2016 14:37 Wiesława Gajewska - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl