Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

500 + i 300+ WYDAWANIE WNIOSKÓW

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ MOŻNA POBIERAĆ W TUTEJSZYM OŚRODKU OD DNIA 05.07.2019 R W POKOJU NR 6 I 12. WYPEŁNIONE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.08.2019 W POKOJU NR 6 I 12.

500 + NA PIERWSZE DZIECKO !!!

Uprzejmie informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko (BEZ DOCHODU!) można składać w formie elektronicznej od 01.07.2019 r i w formie papierowej od 01.08.2019 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Informacja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie, informuje, że w miesiącu LIPIEC, ŚWIADCZENIA RODZINNE, OPIEKUŃCZE wypłacone będą w terminie:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Informacja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie informuje, że w miesiącu LIPIEC , ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500

projekt socjalny pn. „WIEM – REAGUJĘ – POMAGAM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie informuje, że realizuje projekt socjalny pn. „WIEM – REAGUJĘ – POMAGAM”, którego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Janikowa na temat przemocy w rodzinie.

Informacja Referatu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Osoby ubiegające się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego po raz pierwszy powinny dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z FA następujące dokumenty: zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2011) wszystkich pełnoletnich członków rodziny. dokument...

Informacja Referatu Świadczeń Rodzinnych dot. nowego okresu zasiłkowego 2012/2013

Nowy okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczyna się: 1 listopada 2012 roku i trwa do 31.10.2013. Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od 1 września 2012 roku. Wnioski są wydawane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społ

Zatrzymaj banner przewijany
Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::