Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

500 + NA PIERWSZE DZIECKO !!!

Uprzejmie informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko (BEZ DOCHODU!) można składać w formie elektronicznej od 01.07.2019 r i w formie papierowej od 01.08.2019 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Informacja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie, informuje, że w miesiącu CZERWIEC, ŚWIADCZENIA RODZINNE, OPIEKUŃCZE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY wypłacone będą w terminie: 21.06.2019

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Informacja Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie informuje, że w miesiącu CZERWIEC , ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ wypłacone będą w terminie: 19.06.2019

projekt socjalny pn. „WIEM – REAGUJĘ – POMAGAM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie informuje, że realizuje projekt socjalny pn. „WIEM – REAGUJĘ – POMAGAM”, którego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Janikowa na temat przemocy w rodzinie. Projekt ten przewiduje cykl programów informacyjno – edukacyjnych na temat...

Informacja Referatu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Osoby ubiegające się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego po raz pierwszy powinny dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z FA następujące dokumenty: zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2011) wszystkich pełnoletnich członków rodziny. dokument...

Informacja Referatu Świadczeń Rodzinnych dot. nowego okresu zasiłkowego 2012/2013

Nowy okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczyna się: 1 listopada 2012 roku i trwa do 31.10.2013. Poprawnie wypełnione wnioski wraz z dokumentami są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy od 1 września 2012 roku. Wnioski są wydawane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie ul. Miła 11 od dnia 01.09.2012r. W przypadku gdy osoba ubiegająca...

Zatrzymaj banner przewijany
Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 19.06. i 21.06.2019 r.::Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 19.06. i 21.06.2019 r.::