Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Numer ogłoszenia: 42100 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zatrzymaj banner przewijany
Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::Wypłata świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych - 21.01.2020 i 22.01.2020 r.::